lerarentekort

Dezelfde taal spreken en elkaar toch niet verstaan

Met bewondering, en ook soms wel verbazing, kijk ik naar hoe mijn collega's voortdurend nieuwe ideeën en materialen inbrengen. Het werken met kleine stamgroepen op gezamenlijke pleinen vraagt heel veel afstemming en overleg. Dan moet je elkaar goed verstaan.

Nieuw en onwennig

Op momenten dat alles in een stroomversnelling raakt kun je zomaar ineens terugverlangen naar de rust en voorspelbaarheid van saaie, eenvormige dagen.