Over onderwijs

Scannen0005Vertrouwen in kinderen

 

Is het onderwijs aan jonge kinderen aan het verschoolsen? Mogen kinderen nog wel vrij spelen in een kleuterklas? Hoe creëer je een rijke, uitdagende omgeving waar kinderen kunnen spelen en leren, waar ze kunnen praten en bewegen en waar ze de wereld kunnen ontdekken met al hun zintuigen? Hebben we daarvoor kleutermethodes en VVE-programma’s nodig? En opbrengstgericht werken? Hoe doe je dat op zo’n manier dat het bij de ontwikkeling van jonge kinderen past? En verder…… Hoe werk je op een goede manier met thema’s? Hoe toets, observeer en volg je de ontwikkeling van kleuters en wanneer laat je ze met rust en wacht je eerst maar eens af?

Hoeveel vertrouwen hebben we eigenlijk in de kinderen in onze klas?

 

Sinds 1997 werk ik als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Meestal 2 of 3 dagen in de week en een enkele keer een tijdje fulltime. Al de vragen die ik mij hierboven stel spelen een rol in mijn dagelijkse schoolpraktijk. Ik heb er geen eenduidig antwoord op. En toch ga ik iedere dag opnieuw nieuwsgierig naar school. Geniet ik van bijna alles wat de kinderen doen en zeggen en maken. Ik realiseer mij dat ik daarbij kan putten uit een groot reservoir van kennis en ervaring. Allereerst is er dat wat ik heb geleerd op de oude ‘KLOS’; de kleuterleidsters-opleiding. Maar ook mijn opleiding en ervaring als beeldend kunstenaar spelen een rol. Ik heb veel gezien tijdens het begeleiden van kunstprojecten op heel verschillende basisscholen. En in mijn Master Kunsteducatie heb ik mijn  eigen ideeën  kunnen toetsen aan wetenschappelijke literatuur en zo werden praktijk en theorie met elkaar verbonden. 

Op deze site wil ik mijn enthousiasme en ervaring delen. Wil ik laten zien dat vrij spel en opbrengst gericht werken elkaar niet altijd uitsluiten. Dat je kunt zoeken naar manieren om goed te observeren en te documenteren. Dat  kinderen meestal betrokken zijn als je goed kijkt. Kinderen die dan het voortouw kunnen krijgen in hun eigen ontwikkeling.

Kijk voor voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in mijn klas bij: onderwijs